Блокчейн и приложението му

Блокчейн и приложението му

Тагове: #finance

През последните няколко години терминът „блокчейн“ се използва често, особено във
връзка с криптовалути като биткойн. Но всъщност какво точно е представлява тази
технология? Изглежда, че това понятие е доста абстрактно, тъй като няма реално значение,
което може да се обясни просто.


Блокчейнът е инструмент, който променя правилата на играта в света на бизнеса. Той
предлага децентрализиран и сигурен начин за извършване на трансакции и съхраняване на
данни. В своята същност той може да се определи като децентрализирана и разпределена
система за водене на счетоводни книги. Казано по-просто, цифровата счетоводна книга е
нещо като електронна таблица на Google, споделена между множество компютри в
мрежата, в която се съхраняват записи на трансакции въз основа на действителни покупки.
Интересното в случая е, че всеки може да види данните, но не може да ги повреди.


Блокчейнът работи добре именно за криптовалутите, тъй като децентрализираните
блокови вериги са неизменни, което означава, че въведените данни са необратими и
осигуряват постоянен запис на трансакциите.


За аналог, си представете банков служител, който записва всяка обработена трансакция на
лист хартия, а след това групира набор от документи в по-голям „блок“ от данни. Накрая
касиерът споделя тези данни с огромен брой хора и всеки от тях проверява трансакцията.


Едно от основните предимства на тази технология е способността ѝ да повишава
сигурността. Тя постига това, като премахва необходимостта от посредници или трети
страни в трансакциите. Повишената сигурност води до по-голяма прозрачност, тъй като
всички транзакции се записват, за да може всеки да ги види.


Ползите от блокчейн:

 • Спестяване на време
  Фактът, че трансакциите се добавят към блокчейн незабавно от всички членове на мрежата
  едновременно, може да окаже реално въздействие върху скоростта на трансакциите между
  членовете на една и съща мрежа. Например, изготвянето на акредитив може да отнеме
  няколко дни. С блокчейн то ще бъде обменено незабавно.

 • Спестени пари
  Всички членове актуализират блокчейна по едно и също време, с други думи, всички те са
  съгласни със състоянието на регистъра, който споделят. По този начин се избягва
  необходимостта от вътрешни и външни одити за всеки член на мрежата.

 • Ограничаване на рисковете
  Първо, защото регистърът е децентрализиран, което означава, че всички членове на
  мрежата разполагат с копие. Този аспект прави блоковите вериги по-устойчиви на рисковете от кибератаки. Към това се добавя и фактът, че блокчейн са защитени от много силни криптографски механизми.

Освен това има само един общ регистър, а не различен регистър за всеки член, което значително ограничава риска от несъответствия между различните регистри.

По-често използвана в цифровата икономика, блокчейн технологията представлява все по-голям интерес за много сектори, като например финансите, застраховането, здравеопазването, търговията на дребно и т.н. Те виждат приложения за нея, които биха им позволили да осигурят по-добра проследимост на продуктите, да подобрят сигурността на финансовите и търговските транзакции, автоматично да задействат застрахователни искове и т.н. Има много възможни приложения на блокчейн в бизнеса и потенциалът за растеж на този тип приложения само ще се увеличава през следващите няколко години.

Блокчейн за бизнеса в банковия сектор

Блокчейн преобръща правилата и стандартите на банковия сектор, като предлага голям брой възможности за улесняване и защита на обмена. Много банки решиха да възприемат тази технология, за да предотвратят хакерски атаки при дистанционни плащания или търговия с акции. Блокчейн също така дава възможност на банките да удостоверяват трансакциите в много по-кратки срокове и да улесняват обмена на чувствителна информация между различните участници в един финансов център, без да нарушават търговските им данни.

Блокчейн за застрахователни компании

Блокчейн може да помогне на застрахователните компании, като гарантира опростени процедури и по-бързи възстановявания чрез интелигентни договори. Чрез използването на тази технология застрахователите могат да постигнат оперативна ефективност и д намалят разходите си. Първите инициативи са стартирани от застрахователни компании с предложения за застраховки от типа „peer-to-peer“ или индексни застраховки.

Блокчейн за здравни компании

Възможно е блокчейн да подобри проследяването и проследяването на лекарствата с рецепта по всяка верига на доставка. Тази система би могла да идентифицира аномалии и бързо да изтегля неефективни лекарства или да идентифицира фалшиви лекарства.

Конкретни примери за приложение на блокчейн

В хранително-вкусовата промишленост, Carrefour е една от първите компании, които използват блокчейн. Първоначално, през 2017 г., тя разработва система за проследяване на пюре Mouseline. Налице е следната информация: произход на картофите, името на производителя, място на преработка, датата на опаковане и т.н.

Благодарение на блокчейн технологията, компанията е успяла да осигури по-голяма видимост на жизнения цикъл на закупения продукт. От гледна точка на потребителя всичко е прозрачно: просто се сканира QR код, за да се достъпи цялата тази информация.

Веригата за доставки на части за Airbus е отличен пример за междуотраслова организация,
в която блокчейн добавя стойност.


Тази организация дава възможност да се записват всички части и техният произход в
блокчейн, както и програмата, която ги е създала, и тяхната замяна. С други думи,
блокчейн осигурява централизирана база данни за всички компоненти на самолета и
времето, в което са били добавени към него.


Следователно тази база данни е доказателство за произхода на частите, начина на тяхното
производство и маршрута на сглобяване. Това дава възможност за незабавно откриване на
повредени части и извеждане на произхода на проблема.


Някои институции (банки или компании за недвижими имоти) може да имат интерес да
включат целия си портфейл от имоти в блокчейн, за да гарантират, че оценката му е
достъпна за всички страни, които имат интерес към него, по сигурен начин.


В този случай блокчейн предлага възможност за преглед в реално време на целия
портфейл и неговата оценка, което насърчава мениджърите да го управляват по-добре и да
разбират свързаните с него рискове.


Блокчейн се захранва с транзакции от различните системи на организацията. Така
организацията разполага с хронологичен и защитен от фалшификации запис, което
значително улеснява вътрешния одит и спестява много време и средства.

Блокчейн и приложението му

Александра Димитрова

Казвам се Александра Димитрова и съм последна година студент в специалност “Счетоводство, финанси и дигитални приложения” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Повече от година работя за Банка ДСК и развивам моите умения като риск експерт. Нещото, което най-много ме вдъхновява е да пътувам и да опознавам нови места по света.

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

18/06/2024

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

Терминът „цифрова трансформация“ описва процеса на внедряване на цифрови технологии в дадена компания с цел трансформиране на бизнес процесите. Целта е да се работи по-интелигентно, а не по-трудно, като крайният резултат е осигуряване на по-голяма стойност за крайния клиент. Това е ключът към растежа на съвременните предприятия. Добавянето на нови технологии в бизнеса не е […]

Виж още

Абонаментни планове на Nula.bg

Абонаментни планове на Nula.bg

Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!

Виж още

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

13/06/2024

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

Корпоративните данъци играят ключова роля в икономическата политика на всяка държава.

Виж още