Дигитална трансформация за МСП в София: Шансът с Launchlabs Sofia!

Дигитална трансформация за МСП в София: Шансът с Launchlabs Sofia!

💡 Присъединете се към инициативата Digitrans, подкрепена от European Commission и The World Bank. Проектът има за цел да подпомогне МСП да направят една или две ключови стъпки в техния път към внедряването на дигитални технологии, което води до повишаване на ефективността, намаляване на разходите и подобряване на обслужването на клиентите. 🔥

Какво ще спечелите?

🚀 Повишаване на ефективността: Оптимизиране на процесите с помощта на дигитални инструменти.

🌐 Разширяване на пазара: Навлизане на нови пазари и намиране на нови клиенти.

💲 Спестяване на разходи: По-малко физическа инфраструктура, по-икономични процеси.

🤝 Подобряване на връзките с клиентите: По-добро ангажиране чрез дигитални платформи.

📊 Вземане на по-интелигентни решения: Анализи за информирани стратегии.

🌟 Повишаване на видимостта: Подобряване на онлайн присъствието и привличане на повече клиенти.

🎯 Кой може да се присъедини?

  • Местоположение: базирани в град София или София-Област, България
  • Служители: между 10 и 50 екип, на пълно работно време към момента на кандидатстване
  • Оперативни от поне две години с формална регистрация
  • Ниво на дигитална интеграция: не повече от една сложна дигитална технология в ежедневните бизнес операции (например софтуер за счетоводство, ERP, CRM).

👥 Ползи:

  • Ефективни и изпълними решения
  • Лично менторство и практични уъркшопи
  • Директна експертна подкрепа – споделяне на добри практики и опит – Подобрена бизнес видимост 📆 Не пропускайте! Кандидатствайте на уебсайт www.digitransbulgaria.com или пишете на hello@launchlabs.bg.

🔗 Бъдете част от бъдещето. 🌐💼

Дигитална трансформация за МСП в София: Шансът с Launchlabs Sofia!

Krasimira Paunova

Krasi is passionate about communications and social media. She is developing NulaBG marketing channels and strategies.

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

18/06/2024

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

Терминът „цифрова трансформация“ описва процеса на внедряване на цифрови технологии в дадена компания с цел трансформиране на бизнес процесите. Целта е да се работи по-интелигентно, а не по-трудно, като крайният резултат е осигуряване на по-голяма стойност за крайния клиент. Това е ключът към растежа на съвременните предприятия. Добавянето на нови технологии в бизнеса не е […]

Виж още

Абонаментни планове на Nula.bg

Абонаментни планове на Nula.bg

Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!

Виж още

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

13/06/2024

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

Корпоративните данъци играят ключова роля в икономическата политика на всяка държава.

Виж още