Fintech и иновации в счетоводството

Fintech и иновации в счетоводството

 1. Какво означава Fintech?

Fintech е съкращение от „финансови технологии“ (financial technologies). Това е област, която се фокусира върху използването на иновативни технологии за предоставяне на разнообразни финансови услуги и решения. Това са решения, които променят и оптимизират начина, по който хората, компании и дори финансови институции се ангажират със сектора на финансовите услуги.

Този сектор на технологичните иновации променя начина, по който хората управляват своите финанси и се ангажират със стандартните финансови услуги. Fintech използва съвременни технологии и системи, като например мобилни приложения, онлайн платформи, блокчейн, изкуствен интелект и други, за да предостави бързи, удобни, сигурни и персонализирани финансови решения.

Това може да включва следните аспекти:

 • Плащания – Иновативни методи за плащания, които включват мобилни плащания, електронни портфейли, виртуални карти и други цифрови методи, които заменят или допълват традиционните банкови транзакции.
 • Инвестиции – Платформи, които предлагат лесен достъп до инвестиционни инструменти, като споделени инвестиции, робо-съветници, криптовалути и други.
 • Заеми – Онлайн платформи за кредитиране, които предоставят бързи заеми, peer-to-peer заеми и други алтернативни начини за финансиране.
 • Застраховки – Иновативни решения в областта на застраховането, като например застраховане „на заявка“ (on-demand insurance) или застраховане с използване на данни от сензори (telematics).
 • Криптовалути – Виртуални валути и блокчейн технологии, които позволяват бързи и безопасни транзакции без участието на посредници.

Fintech компаниите и стартиращи предприятия работят усилено, за да предоставят новаторски и удобни решения, които отговарят на нуждите на потребителите и бизнеса. Този технологичен прогрес и иновации съдействат за промяната на финансовата индустрия и улесняват достъпа до финансови услуги, което е от голямо значение за развитието на икономиката и обществото като цяло.

 1. Как Fintech може да подпомогне на стопанската дейност?

Fintech технологиите могат да подпомогнат стопанската дейност по много и различни начини:

 • По-лесен и бърз достъп до финансови услуги и информация, като мобилни плащания и онлайн банкиране, което улеснява финансовите операции на бизнесите.
 • Ефективно управление на финансовите потоци и портфейли с помощта на иновативни онлайн платформи за управление на финансите.
 • Автоматизация на финансовите процеси и счетоводството, което спестява време и усилия на счетоводителите и допринася за по-голяма точност във финансовите отчети.
 • Иновативни начини за плащания и финансиране, като онлайн плащания, peer-to-peer заеми и използването на криптовалути, които предоставят алтернативи към традиционните банкови услуги.
 • Подобрено управление на риска и застраховане с използването на напреднали технологии за анализ на данни и сигурност.
 1. Как Fintech се развива в момент на пандемия и война? 

Възникването на пандемия или война със сигурност представлява огромно предизвикателство за икономиката и бизнесите. Тези кризисни ситуации могат да доведат до ограничения на движението, затваряне на физически обекти и затруднения във взаимодействието между хората. В тези моменти, Fintech технологиите изпълняват важна роля в подпомагането на икономиката и предоставянето на подходящи решения на компаниите.

 • Онлайн плащания и дистанционно банкиране:

В моменти на пандемия или война, физическите обекти за банкиране и търговия често са ограничени. Това налага необходимостта от онлайн плащания и дистанционно банкиране. Fintech компаниите предоставят сигурни и удобни онлайн платформи, които позволяват на клиентите да извършват плащания, преводи и други финансови операции от вкъщи чрез компютър или мобилно приложение. Това не само осигурява безопасност и удобство, но и поддържа финансовата активност на бизнесите.

 • Електронни портфейли и безконтактни плащания:

Fintech иновациите, като електронните портфейли и безконтактните плащания, се превръщат в предпочитан начин за плащане по време на криза. Тези технологии позволяват на хората да извършват плащания без необходимостта да докосват физически пари или устройства. Те са удобни, бързи и намаляват риска от предаване на болести чрез физически контакт.

 • Автоматизирани финансови процеси:

Fintech решенията предоставят автоматизация на много финансови процеси. Това включва автоматично обработване на фактури, електронни плащания на доставчици, автоматично генериране на финансови отчети и други. Автоматизацията на финансовите процеси не само намалява необходимостта от физическа интеракция, но и увеличава ефективността на операциите.

 • Развитие на Fintech иновации:

Индустрията на Fintech продължава да се развива и иновира, дори в условия на криза. Технологични компании инвестират в разработката на нови продукти и услуги, които да отговарят на новите предизвикателства, пред които са изправени бизнесите и клиентите. Например, разработват се Fintech решения за управление на кризисни ситуации, предоставяне на финансови помощи и улесняване на връзката между държавни институции и гражданите.

 • Подпомагане на малки и средни предприятия:

Fintech технологиите са особено полезни за малките и средните предприятия, които обикновено са по-уязвими по време на криза. Те могат да използват онлайн платформите за продажби и плащания, да получават финансова подкрепа и да управляват бизнеса си по-ефективно чрез автоматизация и анализ на данни.

 • Иновативни финансови продукти:

Fintech иновациите предлагат новаторски финансови продукти, които помагат на клиентите да управляват финансите си по-ефективно. Например, Fintech платформи за инвестиции предоставят лесен и достъпен начин за инвестиране, дори и по време на криза, което може да помогне на клиентите да разнообразят своите портфейли и да се предпазят от финансови рискове.

В заключение, Fintech технологиите играят важна роля в подпомагането на икономиката и бизнесите в моменти на пандемия и война. Те предоставят иновативни и сигурни решения за плащания, управление на финансите и финансова помощ. Този бързо развиващ се сектор продължава да отговаря на нуждите на клиентите и предлага нови възможности за растеж и устойчивост на бизнесите.

 1. Има ли засегнати сектори? 

Fintech оказва влияние върху множество сектори. Това включва финансовите институции, търговията, здравеопазването, образованието, застраховането и различни стопански дейности. Всъщност, някои традиционни индустрии са принудени да се преобразуват, за да останат конкурентоспособни пред нарастващата вълна от Fintech иновации. Например, търговците се адаптират към онлайн платформите и електронните плащания, а здравните организации използват цифрови инструменти за оптимизиране на пациентското обслужване и управление на данните. 

 1. Как Fintech и счетоводството могат да се обединят? 

Fintech и счетоводството са две области, които често си сътрудничат. Иновациите във Fintech могат да улеснят процесите на счетоводните служители, като например автоматизират въвеждането на данни, обработват транзакции, управляват фактури и др. Освен това, технологиите за анализ на данни могат да предоставят ценна информация за финансовото здраве на компанията и да помогнат за вземането на по-добри решения. Така Fintech и счетоводството работят заедно, за да предоставят по-ефективни и точни финансови решения на предприятията.

 1. Какви са иновациите в счетоводство?
 • Онлайн счетоводство позволява автоматизация на процесите:

Fintech решенията могат да автоматизират множество счетоводни процеси. Това включва автоматично въвеждане на данни от различни източници, обработка на транзакции, създаване на фактури и други. Тази автоматизация намалява ръчната работа и риска от човешки грешки, които могат да се случат при ръчното въвеждане на данни. 

 • Ускорено и точно отчитане на финансови операции:

Fintech технологиите могат да обработват големи обеми от финансови данни в реално време. Това позволява на счетоводителите и финансовите мениджъри да проследяват финансовите операции на предприятието с по-висока точност и бързина. Информацията може да бъде предоставена на управленските екипи в реално време, което им помага да правят бързи и информирани решения.

 • OCR (AI) извличане на информация от документи: 

OCR технологията е изключително полезна за счетоводните служители и бизнесите, тъй като позволява автоматизация на процесите по въвеждане и обработка на данни, което спестява време, намалява риска от грешки и подобрява ефективността на работата. Тя също така позволява по-бърз и лесен достъп до информацията.

 • Онлайн бизнес банкиране – директно през счетоводния софтуер:

Fintech технологиите предлагат възможност за интеграция на различни финансови инструменти и услуги на една платформа. Например, Fintech софтуерът може да свързва банкови сметки, електронни платежни системи, фактуриране, данъци и други финансови аспекти на бизнеса. 

 • Интеграция с държавната администрация:

Онлайн счетоводните софтуери позволяват лесна интеграция с електронните портали на държавни агенции като Търговския Регистър, НАП, НОИ, БНБ и други.

 • Анализ на данни за финансовото здраве на предприятието:

Технологиите за анализ на данни играят ключова роля в Fintech. Счетоводителите и мениджърите могат да използват тези инструменти за да анализират финансовите показатели на предприятието и да следят неговото финансово здраве. Анализът на данни може да предостави ценна информация за ефективността на бизнеса, разходите, приходите, профитабилността и други ключови показатели. Това дава възможност на управленските екипи да вземат по-добри решения и да оптимизират финансовите ресурси.

 1. Какво е отвореното банкиране?

Отвореното банкиране (Open Banking) е практика, при която банките предоставят отворен достъп до своите банкови данни и услуги на други Fintech компании чрез програмен интерфейс (API). Това позволява на клиентите да споделят своята финансова информация с други доставчици на услуги, което може да доведе до персонализирани и иновативни финансови решения. Така потребителите имат повече контрол върху своите финанси и възможност да избират най-добрите услуги и продукти за тяхната ситуация.

 1. Как могат лесно да се извличат финансови отчети и анализи, когато Fintech-а помага на счетоводната дейност?

С Fintech иновациите, процесът на извличане на финансови отчети и анализи става значително по-лесен и ефективен. Автоматизацията на счетоводните системи позволява на счетоводителите бързо и лесно да получат детайлна информация за финансовото състояние на компанията, актуализирани данни за клиенти и доставчици, както и финансови анализи, които помагат за вземането на стратегически решения.

 1.  Успешни истории по света и у нас, като – Quickbooks (Intuit), Xero и вече българският такъв – Nula.bg

Quickbooks (Intuit), Xero и Nula са отлични примери за успешни Fintech решения в сферата на счетоводството. Тези софтуерни платформи предоставят лесен и интуитивен начин за управление на финансовите операции на малки и средни предприятия.

Quickbooks е популярен Fintech продукт в САЩ, който предоставя гъвкави инструменти за счетоводни и финансови нужди.

Xero е счетоводна Fintech платформа със силно присъствие на глобалния пазар, която предлага облачни решения за счетоводство и финансов анализ.

Nula.bg е българска Fintech компания, която предоставя модерни решения за счетоводство и финансов мениджмънт, съобразени със спецификата на българския бизнес.

Тези успешни примери показват как Fintech може да промени начина, по който счетоводството се извършва и каква иновативна стойност носи в света на финансите.

Fintech и иновации в счетоводството

Krasimira Paunova

Krasi is passionate about communications and social media. She is developing NulaBG marketing channels and strategies.

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

18/06/2024

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

Терминът „цифрова трансформация“ описва процеса на внедряване на цифрови технологии в дадена компания с цел трансформиране на бизнес процесите. Целта е да се работи по-интелигентно, а не по-трудно, като крайният резултат е осигуряване на по-голяма стойност за крайния клиент. Това е ключът към растежа на съвременните предприятия. Добавянето на нови технологии в бизнеса не е […]

Виж още

Абонаментни планове на Nula.bg

Абонаментни планове на Nula.bg

Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!

Виж още

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

13/06/2024

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

Корпоративните данъци играят ключова роля в икономическата политика на всяка държава.

Виж още