ТРЗ Документи

ТРЗ Документи

Автор: Martin Mateev

Наличието на готови документи и шаблони за обичайни задачи свързани с управлението на персонал може да спести много време и усилия, както на персонала по човешки ресурси, така и на служителите. Тези шаблони могат да се използват за задачи като назначаване и освобождаване на служители, проследяване на ваканция и отпуск по болест, както и изчисляване и издаване на заплати. 

Nula.bg интегрира тези шаблони със системата за счетоводство и заплати, за да спести още повече време и усилия. Това автоматизира много от задачите, свързани с поддържането на точни записи на заплатите, като например изчисляване на данъци, издаване на платежни за заплати и генериране на отчети. Това гарантира, че цялата подходяща информация е точна и актуална и може да помогне на вашата организация да избегне грешки, наказания и глоби. От днес, в сайта на nula.bg могат да бъдат намерени следните документи: 

1. Трудови договори: 

 • Трудов договор по чл. 67, ал. 1, т.1 от КТ
 • Трудов договор по чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
 • Трудов договор по чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ
 • Трудов договор по чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ
 • Трудов договор по чл. 68, ал. 1, т.4 от КТ
 • Трудов договор по чл. 68, ал. 1, т.5 от КТ 
 • Трудов договор по чл. 70 КТ – Трудов договор по чл. 110 КТ 
 • Трудов договор по чл. 111 КТ 
 • Трудов договор по чл. 114 КТ
 • Протокол за постъпване на работа и начален инструктаж 

2. Други договори: 

 • Договор за изработка 
 • Договор за консултантска услуга – Договор за наем 
 • Договор за управление – Протокол за приемане на работа 

3. Изменение и прекратяване на трудови правоотношения: 

 • Допълнително споразумение за изменение на трудов договор 
 • Заповед на работодател за прекратяване на трудово правоотношение 
 • Заповед на работодател за разрешаване на неплатен отпуск 
 • Заповед на работодател за разрешаване на платен отпуск 
 • Заповед налагане на дисциплинарно наказание – забележка 
 • Заповед налагане на дисциплинарно наказание – предупреждение за уволнение 
 • Заповед налагане на дисциплинарно наказание – уволнение 
 • Молба за изплащане на трудово възнаграждение по банков път
 • Молба за разрешаване на неплатен отпуск
 • Молба за разрешаване на платен отпуск 
 • Молба-декларация за постъпване на работа за първи път 
 • Покана за даване на обяснения 
 • Предизвестие по чл. 326-КТ 
 • Предизвестие по чл. 328-КТ
 • Предложение по чл. 325-1-1-КТ-
 • Споразумение за прекратяване на ТПО по чл. 325-1-1-КТ

 Спестете време и пари с първата онлайн система за счетоводство и ТРЗ в България. Регистрирай се безплатно!

ТРЗ Документи

Martin Mateev

Martin is passionate about technology and innovation. He believes Bulgaria deserves an easy and secure business cloud that automates banking, accounting and tax needs for freelancers, NGOs and small businesses.

Какво ново при нас

22/03/2023

Какво ново при нас

Благодарение на обратната връзка, която получаваме от нашите клиенти, подобряваме софтуера всеки ден. Вижте какво е новото при нас.

Виж още

Облагане на доходите от взаимни фондове и ETF-и

16/03/2023

Облагане на доходите от взаимни фондове и ETF-и

Настоящата статия си поставя за цел да изясни особеностите при данъчното облагане на доходи от акции и дялове във взаимни фондове и борсово търгувани фондове.

Виж още

Как да проследявате фактурите си и да получавате плащания навреме

13/03/2023

Как да проследявате фактурите си и да получавате плащания навреме

Nula.bg интегрира онлайн фактуриране с онлайн банкиране и ви позволява да проследявате статуса на всички фактури в реално време. Вие знаете дали те са изпратени, получени, платени или пресрочени.

Виж още