Търговия на

Едро и Дребно

Nula.bg е най-лесният начин за управление на бизнес финанси, персонал и данъчни задължения.

Пробвай безплатно!

Иновативно и интегрирано решение за търговците, което дава възможност за управление на всички аспекти на финансите чрез една централизирана система. Nula.bg обхваща всичко - от фактуриране и счетоводство до банкиране и управление на персонала, предоставяйки на търговците необходимите инструменти за ефективно и удобно управление на финансовите операции.

Nula.bg е облачно базиран софтуер за управление на счетоводство и финанси, който позволява на компаниите в областта на търговията успешно да се погрижат за специфичните изисквания, от които се нуждаят за своето развитие. Решението, което Nula.bg предлага позволява лесно проследяване на разходите, рационализиране на обработката на транзакциите по вземанията, намаляване на кредитния риск и ефективно управление на салдата по клиентските сметки.

Nula.bg автоматизира процеса на обработка на множество разходни фактури, без необходимост от ръчно въвеждане. Данните от фактурите се разпознават автоматично и точно, след което се осчетоводяват в съответните сметки. Този процес не само намалява риска от грешки, но и ускорява обработката на поръчките и фактурите. Технологията за оптично разпознаване на знаци (OCR) работи на всички езици и извлича информация за артикули, количества, единична цена и елиминира грешки при завеждането на стоките.

Предизвикателства

Предизвикателства

Издаването на фактури често се случва бавно и могат да бъдат допуснати грешки. Липсата на интеграция между търговските уебсайтове и счетоводните приложения налага да бъдат извършени допълнителни дейности ръчно, което от своя страна често води до грешки при обработката на поръчките.


За търговците, които използват международни платформи и решения за електронна търговия, издаването на български фактури също е още едно предизвикалество.

Решения

Решения

Благодарение на технология за оптично разпознаване на символи (OCR) с използване на изкуствен интелект (AI) решаваме проблема с издаването на фактури, като извличаме цялата необходима информация от документите, извършваме вътрешни проверки и създаваме платежни нареждания. Nula.bg оптимизира връзката между онлайн търговските уебсайтове и счетоводния модул, както и процеса на издаване на фактури, осигурявайки бърза и точна обработка. Интеграцията с международни платформи като Shopify автоматизира трансфера на поръчки към издаване на фактури, освобождавайки търговците от времеотнемащи дейности, както и от въвеждане на грешни данни при ръчна обработка на информация.

Следене на приходите в реално време

Следене на приходите в реално време и контрол над статуса на фактурите - изпратени, получени, платени или просрочени.

Автоматично въвеждане на разходни фактури

Автоматизиране на обработката на разходни фактури. Без ръчно въвеждане. Автоматично осчетоводяване.

Вземане на информирани решения

Следене на приходите, разходите и банковите сметки, с цел подобрение на бизнес решенията.

Автоматични известия и крайни срокове

Автоматични известия за всички наближаващи данъчни срокове, падежи по фактури и всички пропуснати или забавени плащания.

Лесна мащабируемост

Софтуерът е подходящ както за търговци на едро и на дребно, като предоставя възможност за лесно мащабиране на функционалността му с нарастване на бизнеса.

Прозрачност и сигурност

Облачната база гарантира прозрачност и сигурност при управлението на финансите. Вашият бизнес ще може да работи с увереност, че данните са защитени и достъпни по всяко време.

"Има удобен потребителски интерфейс, възможност за следене на приходи, платени/неплатени фактури и автоматично намиране на фирмите от Търговския регистър. Nula.bg помага на нашия бизнес, като ни спестява време."

"Ние сме малка, бутикова счетоводна къща, която както Вас обръща внимание на всеки един клиент. За мен като управител е много важно, че имам достъп по всяко време и от всяко място до информация за нашите клиенти и също така съм впечатлена, че мога да предложа достъп и на тях при нужда да следят финансовите си показатели, фактури, вземания и много други неща."

"Смятам, че е много полезно автоматичното отразяване на постъпленията по фактури, за което отпада ангажираността от проверка в банка и последващите дейности към самата фактура. Улеснява много от гледна точка на автоматизирани процеси приходи, разходи и плащания."

Последно от нашия блог

Мартин Матеев с номинация в класация за Топ 100 най-влиятелни ИТ личности

12/04/2024

Мартин Матеев с номинация в класация за Топ 100 най-влиятелни ИТ личности

Мартин Матеев, основател и изпълнителен директор на Nula.bg е номиниран в класацията
“Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България”.

See more

Безплатен семинар:  Дигитализация в счетоводството

10/04/2024

Безплатен семинар: Дигитализация в счетоводството

Подгответе се за вълнуващо пътешествие, представено от съвместните усилия на Evrotrust, Nula.bg и Асоциацията на счетоводителите и счетоводните къщи (АССП) в България.

See more

Инфлацията в Еврозоната и България  се забавя

19/03/2024

Инфлацията в Еврозоната и България се забавя

Това забавяне се дължи на три основни фактора: спад на цените на енергията, устойчив икономически растеж, затягане на паричната политика и маркира продължаващата тенденция на умерено ценово нарастване, което може да има дългосрочни въздействия върху икономиката.

See more

Често задавани въпроси