s

Бизнес

Услуги

Nula.bg е най-лесният начин за управление на бизнес финанси, персонал и данъчни задължения.

Пробвай безплатно!

Nula.bg предлага иновативно решение за управление на счетоводство и финанси, насоченокъм компании в сферата на услугите. Нашата облачно базирана система интегрира различни инструменти и функционалности, включително фактуриране, счетоводство и управление на персонала в една удобна онлайн платформа. Този комплексен подход има за цел да улесни работата на бизнес собствениците, счетоводите и служителите.

С Nula.bg, компаниите в сферата на услугите могат да управляват всички аспекти на своите финансови операции в една централизирана система. Функционалността за фактуриране позволява лесно и бързо издаване на фактури към клиентите, докато интегрираното счетоводство осигурява точност и прозрачност при управлението на финансовите данни. Също така, модулът за управление на персонала подпомага компаниите да следят и оптимизират ресурсите си, като предоставя инструменти за управление на заплати, отпуски, болнични, подаване на данъчни декларации и други аспекти на бизнеса. Nula.bg предоставя пълен и интегриран пакет от инструменти и функционалности, които да улеснят ежедневната работа на фирмите в сферата на услугите, като им позволяват да се фокусират върху развитието и успешното управление на своите бизнес операции.

Предизвикателства

Предизвикателства

В сферата на услугите често няма достатъчна проследимост на това как се движи бизнесът във времето по отношение на финансите. Сравнителни анализи между предишни месеци или години са трудни за извършване, поради използването на различни таблици или софтуерни приложения, които не са интегрирани ефективно.

Собствениците на фирми губят ценно време в ръчната подготовка на платежни нареждания към контрагентите си. Също така, преносът на фактури към счетоводството създава допълнителни задачи и губи още време, което може да се използва по-продуктивно за други стратегически аспекти на бизнеса.

Решения

Решения

Nula.bg предоставя детайлна проследимост на всички фактури, задължения и вземания, както и възможност за генериране на бизнес отчети. Това решава проблема на собствениците на фирми, които често губят преглед върху финансовите си операции.

Платформата позволява бързо и лесно свързване на банкови сметки, което ускорява финансовите транзакции. Автоматичните разплащания към контрагенти и бюджета също са на разположение, предоставяйки решение на проблема с ръчната подготовка на платежни нареждания и губенето на време при създаване на платежни нареждания.

Автоматизация на разплащанията

Ефективна организация на всички задължения на бизнеса. Софтуерът автоматично подготвя платежни и преводи към контрагенти, бюджета и персонала. Възможност за масови и периодични преводи. Всичко това се случва чрез директна интеграция с банката.

Вземане на информирани решения

Следене на приходите, разходите и банковите сметки, с цел подобрение на бизнес решенията.

Автоматични известия и крайни срокове

Автоматични известия за всички наближаващи данъчни срокове, падежи по фактури и всички пропуснати или забавени плащания.

Автоматично въвеждане на разходни фактури

Автоматизиране на обработката на разходни фактури чрез технология за оптично разпознаване на символи (OCR) и изкуствен интелект (AI). Без ръчно въвеждане. Автоматично осчетоводяване.

Известия и напомняния

Софтуерът има функционалност за нотификации за наближаващи данъчни срокове, предоставя напомняния за предстоящи падежи по фактури и осигурява проверка за пропуснати или забавени плащания.

Управление на персонал и заплати (ТРЗ)

Софтуерът дава възможност на всеки бизнес да управлява своя персонал онлайн. Това включва организацията и менажирането на служители, възнаграждения, отсъствия, здравно-осигурителни задължения, финансови отчети и други. Софтуерът изготвя декларации обр. 1 и обр. 6, които могат да бъдат подадени електронно към НАП. Сред функционалностите е и автоматичното попълване на платежни за заплати.

"Има удобен потребителски интерфейс, възможност за следене на приходи, платени/неплатени фактури и автоматично намиране на фирмите от Търговския регистър. Nula.bg помага на нашия бизнес, като ни спестява време."

"Ние сме малка, бутикова счетоводна къща, която както Вас обръща внимание на всеки един клиент. За мен като управител е много важно, че имам достъп по всяко време и от всяко място до информация за нашите клиенти и също така съм впечатлена, че мога да предложа достъп и на тях при нужда да следят финансовите си показатели, фактури, вземания и много други неща."

"Смятам, че е много полезно автоматичното отразяване на постъпленията по фактури, за което отпада ангажираността от проверка в банка и последващите дейности към самата фактура. Улеснява много от гледна точка на автоматизирани процеси приходи, разходи и плащания."

Последно от нашия блог

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

18/06/2024

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

Терминът “цифрова трансформация” описва процеса на внедряване на цифрови технологии в дадена компания с цел трансформиране на бизнес процесите. Целта е да се работи по-интелигентно, а не по-трудно, като крайният резултат е осигуряване на по-голяма стойност за крайния клиент. Това е ключът към растежа на съвременните предприятия. Добавянето на нови технологии в бизнеса не е […]

See more

Абонаментни планове на Nula.bg

18/06/2024

Абонаментни планове на Nula.bg

Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!

See more

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

13/06/2024

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

Корпоративните данъци играят ключова роля в икономическата политика на всяка държава.

See more

Често задавани въпроси