Стартъп

Kомпании

Nula.bg е най-лесният начин за управление на бизнес финанси, персонал и данъчни задължения.

Пробвай безплатно!

Стартъп компаниите се сблъскват със специфични предизвикателства и нужди, а Nula.bg предоставя иновативни решения за управление на счетоводство и финанси, съобразени с тяхната специфика. Нашата облачно базирана платформа интегрира различни инструменти и функционалности, предоставяйки фактуриране, счетоводство и управление на персонала в едно интуитивно онлайн пространство.

С Nula.bg, стартъп компаниите могат да централизират финансовите си операции и да улеснят управлението им. Функционалността за фактуриране позволява лесно издаване на фактури към клиентите, докато интегрираното счетоводство гарантира точност и яснота при финансовата информация. Модулът за управление на персонала помага на стартъпите да ефективизират управлението на служителите си, предоставяйки инструменти за заплати, отпуски, данъчни декларации и други аспекти на бизнеса.


Nula.bg предоставя интегриран пакет от инструменти и функционалности, предназначени да облекчат ежедневната работа на стартъп компаниите, като им позволяват да се фокусират върху развитието и успешното управление на своите операции.

Предизвикателства

Предизвикателства

В стартъп средата, често липсва детайлен преглед на финансовите операции във времето. Сравнителни анализи между различни периоди са трудни за извършване поради използването на различни таблици или софтуерни приложения, които не се интегрират ефективно.


Предприемачите често губят време в ръчна подготовка на платежни нареждания към доставчиците си. Също така, преносът на фактури към счетоводството създава допълнителни задачи и губи още време, което може да се използва по-продуктивно за развитие на бизнеса.

Решения

Решения

Nula.bg предоставя детайлна проследимост на фактурите, задълженията и вземанията, както и възможност за генериране на бизнес отчети. Това решава проблема на стартъп компаниите, които често губят преглед върху финансовите си операции.


Платформата позволява бързо и лесно свързване на банкови сметки, което ускорява финансовите транзакции. Автоматичните разплащания към партньори и бюджета също са на разположение, предоставяйки решение на проблема с ръчната подготовка на платежни нареждания и загубата на време при създаване на платежни нареждания.

Вземане на информирани решения

Следене на приходите, разходите и банковите сметки, с цел подобрение на бизнес решенията.

Автоматизация на разплащанията

Ефективна организация на всички задължения на бизнеса. Софтуерът автоматично подготвя платежни и преводи към контрагенти, бюджета и персонала. Възможност за масови и периодични преводи. Всичко това се случва чрез директна интеграция с банката.

Следене на приходите в реално време

Следене на приходите в реално време и контрол над статуса на фактурите - изпратени, получени, платени или просрочени.

Автоматично въвеждане и осчетоводяване на разходни фактури

Nula.bg автоматизира процеса на обработка на множество разходни фактури, без необходимост от ръчно въвеждане. Данните от фактурите се разпознават автоматично и точно, след което се осчетоводяват в съответните сметки. Този процес не само намалява риска от грешки, но и ускорява обработката на поръчките и фактурите. Технологията за оптично разпознаване на знаци (OCR) работи на всички езици и извлича информация за артикули, количества, единична цена и елиминира грешки при завеждането на стоките.

Известия и напомняния

Софтуерът има функционалност за нотификации за наближаващи данъчни срокове, предоставя напомняния за предстоящи падежи по фактури и осигурява проверка за пропуснати или забавени плащания.

Управление на персонал и заплати (ТРЗ)

Софтуерът дава възможност на всеки бизнес да управлява своя персонал онлайн. Това включва организацията и менажирането на служители, възнаграждения, отсъствия, здравно-осигурителни задължения, финансови отчети и други. Софтуерът изготвя декларации обр. 1 и обр. 6, които могат да бъдат подадени електронно към НАП. Сред функционалностите е и автоматичното попълване на платежни за заплати.

"Има удобен потребителски интерфейс, възможност за следене на приходи, платени/неплатени фактури и автоматично намиране на фирмите от Търговския регистър. Nula.bg помага на нашия бизнес, като ни спестява време."

"Ние сме малка, бутикова счетоводна къща, която както Вас обръща внимание на всеки един клиент. За мен като управител е много важно, че имам достъп по всяко време и от всяко място до информация за нашите клиенти и също така съм впечатлена, че мога да предложа достъп и на тях при нужда да следят финансовите си показатели, фактури, вземания и много други неща."

"Смятам, че е много полезно автоматичното отразяване на постъпленията по фактури, за което отпада ангажираността от проверка в банка и последващите дейности към самата фактура. Улеснява много от гледна точка на автоматизирани процеси приходи, разходи и плащания."

Последно от нашия блог

Мартин Матеев с номинация в класация за Топ 100 най-влиятелни ИТ личности

12/04/2024

Мартин Матеев с номинация в класация за Топ 100 най-влиятелни ИТ личности

Мартин Матеев, основател и изпълнителен директор на Nula.bg е номиниран в класацията
“Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България”.

See more

Безплатен семинар:  Дигитализация в счетоводството

10/04/2024

Безплатен семинар: Дигитализация в счетоводството

Подгответе се за вълнуващо пътешествие, представено от съвместните усилия на Evrotrust, Nula.bg и Асоциацията на счетоводителите и счетоводните къщи (АССП) в България.

See more

Инфлацията в Еврозоната и България  се забавя

19/03/2024

Инфлацията в Еврозоната и България се забавя

Това забавяне се дължи на три основни фактора: спад на цените на енергията, устойчив икономически растеж, затягане на паричната политика и маркира продължаващата тенденция на умерено ценово нарастване, което може да има дългосрочни въздействия върху икономиката.

See more

Често задавани въпроси