Стартъп

Kомпании

Nula.bg е най-лесният начин за управление на бизнес финанси, персонал и данъчни задължения.

Пробвай безплатно!

Стартъп компаниите се сблъскват със специфични предизвикателства и нужди, а Nula.bg предоставя иновативни решения за управление на счетоводство и финанси, съобразени с тяхната специфика. Нашата облачно базирана платформа интегрира различни инструменти и функционалности, предоставяйки фактуриране, счетоводство и управление на персонала в едно интуитивно онлайн пространство.

С Nula.bg, стартъп компаниите могат да централизират финансовите си операции и да улеснят управлението им. Функционалността за фактуриране позволява лесно издаване на фактури към клиентите, докато интегрираното счетоводство гарантира точност и яснота при финансовата информация. Модулът за управление на персонала помага на стартъпите да ефективизират управлението на служителите си, предоставяйки инструменти за заплати, отпуски, данъчни декларации и други аспекти на бизнеса.


Nula.bg предоставя интегриран пакет от инструменти и функционалности, предназначени да облекчат ежедневната работа на стартъп компаниите, като им позволяват да се фокусират върху развитието и успешното управление на своите операции.

Предизвикателства

Предизвикателства

В стартъп средата, често липсва детайлен преглед на финансовите операции във времето. Сравнителни анализи между различни периоди са трудни за извършване поради използването на различни таблици или софтуерни приложения, които не се интегрират ефективно.


Предприемачите често губят време в ръчна подготовка на платежни нареждания към доставчиците си. Също така, преносът на фактури към счетоводството създава допълнителни задачи и губи още време, което може да се използва по-продуктивно за развитие на бизнеса.

Решения

Решения

Nula.bg предоставя детайлна проследимост на фактурите, задълженията и вземанията, както и възможност за генериране на бизнес отчети. Това решава проблема на стартъп компаниите, които често губят преглед върху финансовите си операции.


Платформата позволява бързо и лесно свързване на банкови сметки, което ускорява финансовите транзакции. Автоматичните разплащания към партньори и бюджета също са на разположение, предоставяйки решение на проблема с ръчната подготовка на платежни нареждания и загубата на време при създаване на платежни нареждания.

Вземане на информирани решения

Следене на приходите, разходите и банковите сметки, с цел подобрение на бизнес решенията.

Автоматизация на разплащанията

Ефективна организация на всички задължения на бизнеса. Софтуерът автоматично подготвя платежни и преводи към контрагенти, бюджета и персонала. Възможност за масови и периодични преводи. Всичко това се случва чрез директна интеграция с банката.

Следене на приходите в реално време

Следене на приходите в реално време и контрол над статуса на фактурите - изпратени, получени, платени или просрочени.

Автоматично въвеждане и осчетоводяване на разходни фактури

Nula.bg автоматизира процеса на обработка на множество разходни фактури, без необходимост от ръчно въвеждане. Данните от фактурите се разпознават автоматично и точно, след което се осчетоводяват в съответните сметки. Този процес не само намалява риска от грешки, но и ускорява обработката на поръчките и фактурите. Технологията за оптично разпознаване на знаци (OCR) работи на всички езици и извлича информация за артикули, количества, единична цена и елиминира грешки при завеждането на стоките.

Известия и напомняния

Софтуерът има функционалност за нотификации за наближаващи данъчни срокове, предоставя напомняния за предстоящи падежи по фактури и осигурява проверка за пропуснати или забавени плащания.

Управление на персонал и заплати (ТРЗ)

Софтуерът дава възможност на всеки бизнес да управлява своя персонал онлайн. Това включва организацията и менажирането на служители, възнаграждения, отсъствия, здравно-осигурителни задължения, финансови отчети и други. Софтуерът изготвя декларации обр. 1 и обр. 6, които могат да бъдат подадени електронно към НАП. Сред функционалностите е и автоматичното попълване на платежни за заплати.

"Има удобен потребителски интерфейс, възможност за следене на приходи, платени/неплатени фактури и автоматично намиране на фирмите от Търговския регистър. Nula.bg помага на нашия бизнес, като ни спестява време."

"Ние сме малка, бутикова счетоводна къща, която както Вас обръща внимание на всеки един клиент. За мен като управител е много важно, че имам достъп по всяко време и от всяко място до информация за нашите клиенти и също така съм впечатлена, че мога да предложа достъп и на тях при нужда да следят финансовите си показатели, фактури, вземания и много други неща."

"Смятам, че е много полезно автоматичното отразяване на постъпленията по фактури, за което отпада ангажираността от проверка в банка и последващите дейности към самата фактура. Улеснява много от гледна точка на автоматизирани процеси приходи, разходи и плащания."

Последно от нашия блог

Данъчно отчитане SAF-T в България

28/06/2024

Данъчно отчитане SAF-T в България

Стандартът за одиторски файл за данъци (SAF-T) е значима инициатива, която се внедрява в България чрез съвместен проект между Националната агенция по приходите и Ърнст и Янг България. Този проект цели да приеме международния стандарт SAF-T, за да рационализира процеса на събиране на данни в унифициран формат, подобрявайки ефективността на фискалната политика, намалявайки административната тежест за бизнеса и насърчавайки доброволното спазване на данъчното законодателство.

See more

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

18/06/2024

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

Терминът “цифрова трансформация” описва процеса на внедряване на цифрови технологии в дадена компания с цел трансформиране на бизнес процесите. Целта е да се работи по-интелигентно, а не по-трудно, като крайният резултат е осигуряване на по-голяма стойност за крайния клиент. Това е ключът към растежа на съвременните предприятия. Добавянето на нови технологии в бизнеса не е […]

See more

Абонаментни планове на Nula.bg

18/06/2024

Абонаментни планове на Nula.bg

Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!

See more

Често задавани въпроси