Това е нашият
екип

...а мисията ни е да направим България по-атрактивна страна за инвестиции и предприемачи.

Мартин Матеев
Мартин Матеев
CEO
Давид Димитров
Давид Димитров
Backend Developer
Йоан Димитров
Йоан Димитров
Frontend Developer
Атанас Атанасов
Атанас Атанасов
iOS Developer
Красимира Паунова
Красимира Паунова
Marketing Director
Калина Паунова
Калина Паунова
Business Development Intern
Радослав Георгиев
Радослав Георгиев
CFO