Това е нашият
екип

...а мисията ни е да направим България по-атрактивна страна за инвестиции и предприемачи.

Мартин Матеев
Мартин Матеев
CEO
Давид Димитров
Давид Димитров
Backend Developer
Йоан Димитров
Йоан Димитров
Frontend Developer
Атанас Атанасов
Атанас Атанасов
iOS Developer
Красимира Паунова
Красимира Паунова
Marketing и PR Intern
Калина Паунова
Калина Паунова
Business Development Intern
Радослав Георгиев
Радослав Георгиев
Главен Счетоводител