Това е нашият екип

... а мисията ни е да направим България по-атрактивна страна за инвестиции и предприемачи.

Team
picture-seven
Мартин Матеев
CEO
picture-six
Даниела Цочева
CFO
picture-five
Давид Димитров
Backend Developer
picture-four
Йоан Димитров
Frontend Developer
picture-three
Атанас Атанасов
iOS Developer
picture-two
Красимира Паунова
Marketing и PR Intern
picture-one
Калина Паунова
Business Development Intern