Oбщи условия

Добре дошли в Nula.BG! Радваме се, че сте тук, но преди да започнете да използвате Nula.BG, трябва да прегледате и приемете тези условия. Направихме всичко възможно да обясним всичко, без да използваме твърде много жаргон, така че е ясно какво очакваме от вас и какво можете да очаквате от нас.

Това са вашите законови права и задължения, така че моля, прочетете всичко. Ако не можете да се съгласите с нашите условия, тогава не можете да използвате нашите услуги.

Ако все още имате въпроси или коментари, след като сте прочели тези условия, моля, пише на support@nula.bg, за да се свържете с нас. Ще се радваме да помогнем.

Последната актуализация на Общите Условия е от 1 Януари 2022 г.


Присъединяване и използване на Nula.BG

В този раздел обясняваме как да се абонирате за Nula.BG и да използвате нашите услуги. Когато видите дума с удебелен шрифт, тя ще има същото съответстващо значение всеки път, когато се използва в рамките на тези термини.

1. Вие и Nula.BG: Когато казваме вие или вашия, имаме предвид както вас, така и всяко юридическо лице или фирма, която сте упълномощени да представлявате. Когато казваме Nula.BG, ние, нашите или ние , ние говорим за юридическото лице “Клауд Тек ООД”, ЕИК: 204733952, с което сключвате договор и плащате такси въз основа на версията на продукта Nula.BG, който използвате. Nula.BG е запазена търговска марка на “Клауд Тек” ООД.

Нашите услуги Нашите услуги се състоят от всички услуги, които предоставяме сега или в бъдеще, включително нашите онлайн и мобилни счетоводни и финансови продукти.

3. Създаване на абонамент:Когато създадете абонамент за използване на нашите услуги и приемете тези условия, вие ставате абонат . Ако сте абонат, вие сте отговорният за плащането на абонамента си.

4. Хората приканени да използват Nula.BG: Поканеният потребител е лице, различно от абоната, който е бил поканен да използвате нашите услуги чрез абонамент. Ако сте поканен потребител, вие също трябва да приемете тези условия, за да използвате нашите услуги.

5. Потребителски роли и достъп: Като абонат, който кани други в абонамент, трябва да разбирате разрешенията, които предоставяте на поканените потребители. Съществуват три потребителски роли, които определят нивото на достъп:

 • Администратор: тази роля позволява пълен достъп до нашите услуги. Обикновено това е потребителят, който регистрира фирмата и управлява абонамента.

 • Счетоводител: тази роля позволява ограничен достъп до нашите услуги и е насочена към персонал, който е ангажиран с обработка на първични счетоводни документи, изготвяне на данъчни и здравноосигурителни задължения и други финансови отчети.

 • Служител: тази роля е с най-ограничено ниво на достъп до сайта и по-конкретно е насочена към персонал, който е ангажиран с продажби и издаване на фактури.
Като абонат вашата потребителска роля по подразбиране е “Администратор”. Потребител с роля “Администратор” може да кани други потребители като предварително определи тяхната роля в екипа, в който ще участват.

6. Право да използвате нашите услуги: Независимо дали сте абонат или поканен потребител, ние ви предоставяме правото да използвате нашите услуги (въз основа на вашия тип абонамент, вашата потребителска роля и нивото на достъп, което сте получили) докато абонатът продължава да плаща за абонамента, докато абонаментът бъде прекратен или – ако сте поканен потребител – докато достъпът ви не бъде отменен.

7. Роля на абонат: Като абонат, вие поемате отговорността за пълен контрол как се управлява вашият абонамент и кой има достъп до него. Например:

 • Вие контролирате достъпа до абонамент. Вие решавате кой е поканен да използва нашите услуги, за които сте се абонирали и какъв вид достъп има поканеният потребител. Можете да промените или спрете този достъп по всяко време;
 • Вие носите отговорност за разрешаването на всякакви спорове с всички поканени потребители относно достъпа до вашия абонамент;
 • Вие носите отговорност за всички ваши поканени потребители.

8. Правила: Каквато и да е вашата роля, когато използвате Nula.BG, вие се съгласявате да следвате правилата, описани тук . Моля, прочетете ги и се уверете, че разбирате какво трябва и какво не трябва да правите.

9. Вашите отговорности: Съгласявате се, че ще поддържате информацията си (включително текущ имейл адрес) актуална. Вие носите отговорност за предоставянето на вярна, точна и пълна информация и за проверка на точността на всяка информация, която използвате от нашите услуги за вашите законови, данъчни и задължения за спазване. Вие също носите отговорност за защитата на вашето потребителско име и парола от кражба или злоупотреба. Нашата услуга има стандартни изисквания за пароли, но вие ще гарантирате, че паролите са много силни и не могат лесно да се отгатнат. Колкото по-силна е паролата, толкова по-добре! За повече информация относно сигурността като цяло вижте нашия раздел за сигурност.

10. Когато въвеждаме нови или ревизирани услуги: Тъй като винаги мислим как да направим Nula.BG възможно най-добрия финансов софтуер ние редовно разширяваме нашите услуги. За нови или актуализирани услуги може да има допълнителни условия. Ще ви уведомим какви са тези условия, преди да започнете да използвате тези услуги.

11. Това, което притежаваме: Ние притежаваме всичко, което сме вложили в нашите услуги, освен ако не е посочено друго и с изключение на съдържанието, притежавано от други. Това включва права върху дизайна и външния вид на нашите услуги. Той също така включва права върху всички защитени с авторски права произведения, търговски марки, дизайни, изобретения и друга интелектуална собственост. Вие се съгласявате да не копирате, разпространявате, модифицирате или създавате производни произведения на някое от нашето съдържание или да използвате някое от нашите права върху интелектуална собственост по какъвто и да е начин, който не е изрично разрешен от нас.


Ценообразуване

Освен ако не сте в безплатна пробна версия или друг период на оферта, ще трябва да платите за абонамент въз основа на цената на избрания от вас план. Подробностите за цените и другите условия на вашия абонамент са обяснени, когато изберете своя план.

13. Пробни абонаменти: Когато се регистрирате за първи път, Вие стартирате безплатна пробна версия въз основа на условията, посочени към момента. Ако решите да продължите да използвате нашите услуги след пробния период, ще бъдете таксувани, когато добавите данните си за фактуриране в нашите услуги, обяснени по-подробно в ценовия план. Ако решите да не продължите да използвате нашите услуги след пробен период, можете да изтриете организацията си.

14. Ценови планове Nula.BG: Вашето използване на нашите услуги обикновено изисква да плащате месечна или годишна абонаментна такса въз основа на вашия тип абонамент ( абонаментната такса ). Планът за ценообразуване се състои от абонаментна такса, включително издаване на фактури, плащане, автоматичното подновяване и условия за закриване. Ценовият план включва два абонамента: “Бизнес” за малки и средни предприятия и “Фрийлансър” за свободни професии и самонаети лица. Условията на ценовия план са част от тези условия. Както при всички други промени в нашите условия, промените в ценовия план няма да се прилагат със задна дата и в рамките на съществуващ абонамент. Ако направим промени и вие сте абонат, ще бъдете известени предравително за предстоящата промяна.

15. Данъци за използването от ваша страна на нашите услуги: Вие носите отговорност за плащането на всички данъци и такси, свързани с използването на нашите услуги от ваша страна, където и да са наложени. Може да събираме информация за географското местоположение, за да определим вашето местоположение, която може да се използва за данъчни цели. Това означава, че информацията за местоположението, която ни предоставяте, трябва да бъде точна за целите на данъчното пребиваване.

16. Важността на навременните плащания: За да продължите да използвате нашите услуги, трябва да извършвате навременни плащания въз основа на избрания от вас ценови план. За да избегнете забавени или пропуснати плащания, моля, уверете се, че разполагаме с точна информация за плащане. Ако не получим навременни плащания, може да спрем достъпа до вашия абонамент, докато плащането не бъде извършено.


Използване на данни и поверителност

Nula.BG използва вашите данни, за да ви предостави нашите услуги. Нашата Политика за поверителност е важна част от тези условия и описва по-подробно как работим с лични данни, като вашето име и имейл адрес.

17. Използване на данни: Когато въвеждате или качвате вашите данни в нашите услуги, ние не притежаваме тези данни, но вие ни предоставяте лиценз да използваме, копираме, предаваме, съхраняваме, анализираме и архивираме всички данни, които ни предоставяте чрез нашите услуги, включително лични данни за вас и други, за: да ви позволим да използвате нашите услуги; да подобряваме, развиваме и защитаваме нашите услуги; да създаваме нови услуги; да комуникираме с вас относно вашия абонамент; и да ви изпратим информация, която смятаме, че може да представлява интерес за вас въз основа на вашите маркетингови предпочитания.

18. Използване на вашите лични данни: Ние уважаваме вашата поверителност и се отнасяме сериозно към защитата на данните. В допълнение към тези условия, нашето Политика за поверителност излага подробно как обработваме вашите лични данни, които въвеждате в Nula.BG, като вашето име и имейл адрес.

19. Използване на лични данни, които въвеждате за други: В зависимост от това къде са базирани вашите контакти, нашите условия за обработка на данни може да се прилагат и за личните данни на други лица (като вашите клиенти, доставчици и служители), които въвеждате в Nula.BG.

20. Анонимни статистически данни: Когато използвате нашите услуги, ние може да създадем анонимни статистически данни от вашите данни и използване на нашите услуги, включително чрез агрегиране. След като анонимизираме, можем да го използваме за наши собствени цели, като например за предоставяне и подобряване на нашите услуги, за разработване на нови услуги или продуктови предложения, за идентифициране на бизнес тенденциите и за други цели, които комуникираме с вас.

21. Известия за нарушаване на данните: Когато смятаме, че е имало неоторизиран достъп до лични данни във вашия абонамент, ще ви уведомим и ще ви предоставим информация за случилото се. В зависимост от естеството на неоторизирания достъп и местоположението на засегнатите ви контакти, може да се наложи да прецените дали неоторизираният достъп трябва да бъде докладван на контакта и/или съответен орган. Смятаме, че сте в най-добра позиция да вземете това решение, защото ще имате най-много знания за личните данни, съхранявани във вашия абонамент.


Конфиденциална информация

Ние предприемаме разумни предпазни мерки, за да защитим вашата поверителна информация и очакваме, че ще направите същото за нашата.

22. Поддържане на поверителна информация: Докато използвате нашите услуги, можете да споделяте поверителна информация с нас и може да станете наясно с поверителна информация за нас. Вие и ние се съгласяваме да предприемем разумни стъпки, за да защитим поверителната информация на другата страна от достъп на неупълномощени лица. Вие или ние можем да споделяме взаимно поверителна информация със законови или регулаторни органи, ако е необходимо да го направим.


Сигурност

Ние приемаме сигурността сериозно и вие също трябва! За да защитим нашите услуги и вашите данни, ние предлагаме допълнителни функции за сигурност, съобразени с най-добрите практики в интернет сигурността.

23. Гаранти за сигурност: Инвестирахме в технически, физически и административни предпазни мерки, за да помогнем да запазим вашите данни безопасни и защитени. Въпреки че сме предприели стъпки за защита на вашите данни, нито един метод за електронно съхранение не е напълно сигурен и не можем да гарантираме абсолютна сигурност. Може да ви уведомим, ако имаме основание да смятаме, че някой е осъществил достъп (или може да има достъп) до вашия акаунт без оторизация и можем също да ограничим достъпа до определени части от нашите услуги, докато не потвърдите, че достъпът е бил от упълномощен потребител.

24. Функции за защита на акаунта: Може да въведем функции за защита, за да направим акаунта ви по-сигурен, като например многофакторно удостоверяване. В зависимост от това къде се намирате по света или какви услуги използвате, може да изискваме от вас да приемете някои от тези функции. Когато правим използването на функции за сигурност по избор, вие носите отговорност (което означава, че ние не носим отговорност) за всякакви последици от неизползването на тези функции. Силно ви препоръчваме да използвате всички допълнителни функции за сигурност.

25. Вашата роля за защита на вашите данни: Имате важна роля, като пазите данните си за вход защитени, не позволявате на други хора да ги използват и като се уверите, че имате силна сигурност на вашите собствени системи. Ако разберете, че е имало неразрешено използване на вашата парола или нарушаване на сигурността на вашия акаунт или имейл адрес, свързан с вашия акаунт, трябва незабавно да ни уведомите. Вие също така се съгласявате да не използвате полета в свободна форма в която и да е от системите или услугите на Nula.BG за съхраняване на лични данни (освен ако не е поле, което изрично изисква лични данни - като собствено или фамилно име), данни за кредитна карта, данъчни идентификатори или банкови детайли за акаунта.


Поддръжка, технически проблеми и загуба на данни

Ние наистина се опитваме да сведем до минимум загубата на достъп до Nula.BG , но понякога е необходимо, за да можем да поддържаме нашите услуги актуализирани и сигурни. Възможно е също да имате случайни проблеми с достъпа и да изпитате загуба на данни, така че архивирането на вашите данни е важно.

26. Наличност: Стремим се да поддържаме наличността на нашите услуги и да предоставяме онлайн поддръжка 24 часа в денонощието. Понякога се налага да извършваме поддръжка на нашите услуги и това може да изисква период на престой. Опитваме се да сведем до минимум всеки такъв престой. Когато се извършва планирана поддръжка, ние ще се опитаме да ви уведомим предварително, но не можем да гарантираме това.

27. Проблеми с достъпа: Знаете как работи интернетa – понякога може да нямате достъп до нашите услуги и вашите данни. Това може да се случи по различни причини и по всяко време.

28. Загуба на данни: Загубата на данни е неизбежен риск при използване на която и да е технология. Вие носите отговорност за поддържането на копия на вашите данни, въведени в нашите услуги.

29. Без компенсация: Каквато и да е причината за престой, проблеми с достъпа или загуба на данни, единственият ви опция е да преустановите използването на нашите услуги.

30. Проблеми и поддръжка: Ако имате проблем, винаги можете да се свържете с нашия екип за поддръжка, като изпратите имейл на support@nula.bg.

31. Модификации: Ние често пускаме нови актуализации, модификации и подобрения на нашите услуги и в някои случаи спираме функциите. Когато това се случи, ние ще се стремим да ви уведомим, когато е възможно (например по имейл, в нашия блог или в рамките на нашите услуги, когато влезете).


Какво да правим и какво не

Този раздел е изключително важен, защото очертава как можете (и не можете) да използвате нашите услуги. Голяма част от това ще бъде здрав разум.

32. Обратна връзка: Обичаме вашата обратна връзка и можем да я използваме без ограничения. Пишете ни на support@nula.bg

33. Помощ при използването на нашите услуги: Ние предоставяме много насоки и подкрепа, за да ви помогнем да използвате нашите услуги. Вие се съгласявате да използвате нашите услуги само за законни бизнес цели и в съответствие с инструкциите и насоките, които предоставяме.

34. Ограничения: Някои от нашите услуги може да са обект на ограничения като ограничение на броя на инициираните месечни трансакции.

35. Безплатни или бета услуги: Понякога можем да предлагаме услуга безплатно – например бета услуга или ограничен във времето пробен акаунт. Поради естеството на тези услуги, вие ги използвате на свой собствен риск.

36. Въпреки че не можем да обхванем всичко тук, искаме да подчертаем още няколко примера за неща, които никога не трябва да правите:

 • Подкопавате сигурността или целостта на нашите компютърни системи или мрежи.
 • Използвате нашите услуги по всякакъв начин, който може да наруши функционалността или да попречи на използването на други хора.
 • Достъп до всяка система без разрешение.
 • Предоставите или включите нещо в нашите услуги, което включва вируси или друг злонамерен код.
 • Споделяте всичко, което може да е обидно, нарушава закон или нарушава правата на другите.
 • Променяте, копирате, адаптирате, възпроизвеждате, разглобявате, декомпилирате, проектирате обратно или извличате изходния код на която и да е част от нашите услуги.
 • Препродавате, давате под наем или предоставяте нашите услуги по начин, който не е изрично разрешен чрез нашите услуги.
 • Преопаковате, препродавате или пре-лицензирате всякакви възможни клиенти или данни, достъпни чрез нашите услуги.
 • Извършвате измами или други незаконни действия чрез нашите услуги.
 • Действате по начин, който е обиден или неуважителен към служител, партньор или друг клиент на Nula.BG. Ние няма да толерираме злоупотреба или тормоз над служители на Nula.BG в каквато и да е ситуация и това включва взаимодействие с нашите екипи за поддръжка.


Прекратяване на договора

Можете лесно да прекратите абонамента си онлайн чрез вашия администраторски профил в сайта. Ние също може да прекратим вашия абонамент с едномесечно известие.

37. Период на абонамент: Вашият абонамент продължава за периода, обхванат от платената или подлежаща на плащане абонаментна такса. В края на всеки период на фактуриране тези условия автоматично продължават за допълнителен период със същата продължителност като предходния, при условие че продължите да плащате абонаментната такса в съответствие с ценовия план. Можете да изберете да прекратите абонамента си по всяко време, като използвате своя администраторски профил в сайта.. Все пак ще трябва да платите всички съответни абонаментни такси до и включително деня на прекратяване.

38. Прекратяване от Nula.BG: Nula.BG може да избере да прекрати вашия абонамент по всяко време, като ви предостави едномесечно писмено предизвестие предварително. Nula.BG може също да прекрати или спре вашия абонамент или достъп до всички или всички данни незабавно, ако:
Вие нарушавате някое от тези условия и не отстранявате нарушението в рамките на 14 дни след получаване на известието за нарушението, нарушавате някое от тези условия и нарушението не може да бъде отстранено, не сте платили абонаментни такси, или вие или вашият бизнес станете неплатежоспособни, вашият бизнес преминава в ликвидация или има назначен синдик или управител на някое от неговите активи, ставате неплатежоспособни или сключвате споразумение с кредиторите си, или ставате обект на подобно събитие в несъстоятелност във всяка юрисдикция.

39. Без възстановявания: Не се дължи възстановяване на сума, ако прекратите абонамента си или Nula.BG го прекрати в съответствие с тези условия.

40. Запазване на вашите данни: След като абонаментът бъде прекратен от вас или от нас, той се архивира и данните, изпратени или създадени от вас, вече не са достъпни за вас. Запазваме го за период от време в съответствие с нашата политика за запазване на данни, през който като абонат можете да активирате отново абонамента си и отново да получите достъп до данните си, като платите абонаментните такси. Ние съхраняваме данни, в случай че имате нужда от тях като част от задълженията ви за запазване на записи, но можете да се свържете с нас, за да премахнем данните ви напълно, ако желаете.


Отговорност и обезщетение

Този раздел е важен, тъй като очертава условията за отговорност между нас и както абонатите, така и поканените потребители, така че ви призоваваме да го прочетете внимателно и изцяло.

41. Вие ни обезщетявате: Вие ни обезщетявате срещу всички загуби, разходи (включително съдебни разходи), разходи, искания или задължения, които поемаме, произтичащи от или във връзка с иск на трета страна срещу нас, свързан с използването на нашите услуги или продукт на трети страни (освен доколкото ние сме виновни).

42. Отказ от гаранции: Нашите услуги и всички продукти на трети страни се предоставят за вас на база „както са“. Ние се отказваме от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително всякакви подразбиращи се гаранции за ненарушение, продаваемост и годност за конкретна цел.

43. Ограничение на отговорността: Освен отговорност, която не можем да изключим или ограничим по закон, нашата отговорност към вас във връзка с нашите услуги или тези условия, в договор, непозволено увреждане (включително небрежност) или по друг начин, е ограничена, както следва:

 • Ние не носим отговорност, произтичаща от използването на нашите услуги от ваша страна за загуба на приходи или печалба, загуба на репутация, загуба на клиенти, загуба на капитал, загуба на очаквани спестявания, правни, данъчни или счетоводни проблеми, увреждане на репутацията, загуба на връзка с всеки друг договор или непряка, последваща, случайна, наказателна, примерна или специална загуба, щета или разход.
 • За загуба или повреда на вашите данни, нашата отговорност ще бъде ограничена до предприемане на разумни стъпки, за да опитаме да възстановим тези данни от наличните ни резервни копия.
 • Нашата обща отговорност към вас при всякакви обстоятелства е ограничена до общата сума, която сте ни платили за вашия абонамент през 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата, на която е възникнало искането, пораждащо задължението.

Спорове

Този раздел очертава как могат да бъдат разрешавани спорове.

44. Разрешаване на спорове: Повечето от вашите притеснения могат да бъдат разрешени бързо и за удовлетворяване на всички, като се свържете с нашия екип за поддръжка чрез support@nula.bg. Ако не успеем да разрешим жалбата ви по ваше удовлетворение (или ако не сме успели да разрешим спор, който имаме с вас, след като се опитахме да го направим неофициално), вие и ние се съгласяваме да разрешим тези спорове чрез съответните законови разпоредби действащи на територията на Република България.


Допълнителни условия

Тук излагаме някои допълнителни условия. Прочетете, тъй като те обхващат важни въпроси.

45. Без професионални съвети: Само за да бъде ясно, Nula.BG не е фирма за професионални услуги от какъвто и да е вид и не се занимава с даване на какъвто и да е вид професионални съвети. Може да ви предоставим информация, която смятаме, че може да бъде полезна при управлението на малък бизнес, но това не трябва да се разглежда като заместител на професионални съвети и ние не носим отговорност за използването на информацията от ваша страна по този начин.

46. Събития извън нашия контрол: Правим всичко възможно да контролираме това което е в нашите възможности. Ние не носим отговорност пред вас за неизпълнение или забавяне на изпълнението на което и да е от нашите задължения съгласно тези условия, произтичащи от събитие или обстоятелство извън нашия разумен контрол.

47. Бележки: Всяко известие, което изпращате до Nula.BG, трябва да бъде изпратено на support@nula.bg. Всички известия, които ви изпращаме, ще бъдат изпращани на имейл адреса, който сте ни предоставили чрез вашия абонамент.

48. Ограничения за износ: Не трябва да използвате нашите услуги в нарушение на законите за износ или търговско ембарго, които се отнасят за вас.

49. Изключени условия: Условията на Конвенцията на ООН за договорите за продажба на стоки и Единния закон за транзакциите с компютърна информация (UCITA) не се прилагат към тези условия.

50. Блокиране на достъпа ви, деактивиране на абонамента ви или отказ за обработка на плащане: Може да блокираме достъпа ви, да прекратим абонамента ви или да откажем да обработим плащане, ако разумно смятаме, че съществува риск – като потенциално нарушение на закон или наредба – свързан с вас, вашата компания, вашия абонамент или плащане. Примери за това, къде можем да направим това, включват транзакции, при които плащането е от санкционирано лице или държава; или когато основателно вярваме, че съществува правен или регулаторен риск или риск от загуба, понесена от нас или нашите клиенти или партньори. Обещавате, че не се намирате в санкционирана страна и не сте в списък на санкционирани лица. Можем също така да блокираме потребители от държава, ако не можем да получаваме плащания от тази държава. Можем да предприемем някое от тези действия без предизвестие.

51. Отношения между страните: Нищо в тези условия не трябва да се тълкува като представляващо партньорство, съвместно предприятие, трудови или агентски отношения между вас и нас, или между вас и всеки друг абонат или поканен потребител. Вие носите изцяло отговорността за разрешаването на спорове между вас и всеки друг абонат или поканен потребител. Nula.BG може да прехвърли тези условия - или някое от нашите права или задължения в тези условия - на друго лице на Nula.BG, както сметне за подходящо. Субектите на Nula.BG са компаниите, контролирани от или под общ контрол с Клауд Тек ООД (компания от България с регистрационен номер 204733952)

52. Промени в тези условия: Понякога ще решим да променим тези условия за ползване. Но не се притеснявайте, промените няма да се прилагат със задна дата и ако направим промени, ще положим всички усилия да ви уведомим. Можете да следите промените в нашите условия, като се позовавате на версията и датата на последно актуализиране в горната част на условията. Като цяло, ние се стремим да ви предоставим 30-дневно предизвестие за съществени промени, преди те да влязат в сила, освен ако не трябва да направим незабавни промени по причини, върху които нямаме контрол. Когато ви уведомим, ще го направим по имейл или като публикуваме видимо известие чрез нашите услуги. Ако промяната не е съществена, може да не ви уведомим. Ако намерите променен термин за неприемлив, можете да прекратите абонамента си, като изпратите стандартното предварително известие до support@nula.bg.

53. Прилагане на условията: Ако има част от тези условия, която някой от нас не е в състояние да приложи, ние ще игнорираме тази част, но всичко останало ще остане приложимо.

54. Тълкуване: Думи като „включвам“ и „включително“ не са думи за ограничаване и когато нещо е в рамките на наша преценка, ние имаме предвид собствена преценка.


Стигнахте до края. Благодарим Ви, че прочетохте нашите условия!