Необлагаеми доходи на физически лица, свързани с продажба на имущество

Научи повече от нашия блог

Мисията ни е да направим България по-атрактивна страна за инвестиции и предприемачи.

Необлагаеми доходи на физически лица, свързани с продажба на имущество

07/02/2023

Необлагаеми доходи на физически лица, свързани с продажба на имущество

Настоящата статия ще акцентира само върху необлагаемите доходи, свързани с продажба на имущество – движимо и недвижимо.

Виж още

Стагфлация: какво е това и как се отразява на малкия бизнес?

31/01/2023

Стагфлация: какво е това и как се отразява на малкия бизнес?

Въпреки че не сме виждали период на стагфлация от 70-те години на миналия век, възможно ли е икономиката ни да се насочи в тази посока?

Виж още

Какво представляват социалните разходи, предоставени в натура?

26/01/2023

Какво представляват социалните разходи, предоставени в натура?

Нуждата от висококвалифицирана работна ръка създава необходимост за работодателите все по-често да предлагат различни видове социални придобивки за своите служители, които да се предоставят допълнителни и независимо от договореното трудово възнаграждение.

Виж още

ТРЗ Документи

23/01/2023

ТРЗ Документи

Наличието на готови документи и шаблони за обичайни задачи свързани с управлението на персонал може да спести много време и усилия.

Виж още

Годишна данъчна декларация при търговските дружества

17/01/2023

Годишна данъчна декларация при търговските дружества

С настъпването на новата 2023 година за пореден път на дневен ред пред дружествата стои въпросът за дължимите данъци към държавата и тяхното деклариране.

Виж още

Как отвореното банкиране подобрява B2B разплащанията за малките и средни предприятия

12/01/2023

Как отвореното банкиране подобрява B2B разплащанията за малките и средни предприятия

Малките и средните предприятия (МСП) играят решаваща роля в стимулирането на икономическия растеж. Те обаче често се сблъскват с големи предизвикателства, когато става въпрос за управление на техните финанси, трудности при извършване и получаване на плащания.

Виж още

Какво представляват представителните разходи?

05/01/2023

Какво представляват представителните разходи?

Във връзка с работните срещи ние извършваме разходи за храна и напитки, кетъринг, подаръци и други подобни, които са необходими, за да създадем добро впечатление за компанията. Допустимо ли е данъчно третиране?

Виж още

Какво представлява патентният данък?

22/12/2022

Какво представлява патентният данък?

Възможно ли е обаче едно физическо лице, което извършва търговска дейност, да избегне плащането на тези 15% данък по законен път и по този начин да оптимизира своето данъчно облагане?

Виж още

Автоматизиране на процеса по събиране на клиентски задължения

19/12/2022

Автоматизиране на процеса по събиране на клиентски задължения

Автоматизирането на вземанията има много предимства и става все по-популярна тенденция в света на бизнеса.

Виж още