Nula.bg обявява партньорство с Банка ДСК за улеснено финансово управление

Научи повече от нашия блог

Мисията ни е да направим България по-атрактивна страна за инвестиции и предприемачи.

Nula.bg обявява партньорство с Банка ДСК за улеснено финансово управление

05/04/2023

Nula.bg обявява партньорство с Банка ДСК за улеснено финансово управление

Nula.bg, обявява партньорство с банка ДСК за улеснено финансово управление. Нашите общи клиенти ще получат 15% намаление в Nula.bg и ще могат да използват услугата на банката за откриване на бизнес сметка онлайн.

Виж още

Облагане на физическите лица с ДДС при покупка на нов автомобил от Европейския съюз

09/05/2023

Облагане на физическите лица с ДДС при покупка на нов автомобил от Европейския съюз

Покупката на нов автомобил е важно решение, което изисква внимание и добре обмислени стъпки. Ако решите да закупите нов лек автомобил от друга държава членка на Европейския съюз, има някои важни документи, такси и процедури, които трябва да бъдат изпълнени, преди да можете да регистрирате автомобила в България. 

Виж още

Защо складовият модул е неразделна част от всеки бизнес софтуер

02/05/2023

Защо складовият модул е неразделна част от всеки бизнес софтуер

В тази статия ще разгледаме основните характеристики на складовия модул, какви са предимствата му и къде може да бъде от полза за бизнеса на нашите клиенти.

Виж още

Генериране на красиви PDF фактури и автоматично изчисляване на ДДС с помощта на Shopify интеграция

Генериране на красиви PDF фактури и автоматично изчисляване на ДДС с помощта на Shopify интеграция

В днешно време онлайн магазините стават все по-популярни, а с тях и необходимостта от ефективен начин за издаване на фактури и изчисляване на ДДС.

Виж още

Краткосрочно отдаване под наем на имоти от физически лица чрез Booking и Airbnb

20/04/2023

Краткосрочно отдаване под наем на имоти от физически лица чрез Booking и Airbnb

В последните години платформите Airbnb и Booking се превърнаха в един от основните начини за отдаване под наем на имоти от физическите лица. В тази статия ще обърнем внимание на данъчното облагане при физическите лица, когато използват платформите за краткосрочно отдаване под наем на притежаваните от тях имоти.

Виж още

Облагане на търговия с финансови инструменти при търговски дружества

13/04/2023

Облагане на търговия с финансови инструменти при търговски дружества

Настоящата статия има за цел да обясни какво е данъчното облагане на сделките с финансови инструменти при търговските дружества и как се третират за данъчни цели получените дивиденти от участие в капитала на други търговски дружества

Виж още

Облагане на доходите от сделки с деривати

10/04/2023

Облагане на доходите от сделки с деривати

Търговията с деривати е широко разпространена сред трейдърите като тя се характеризира с имитация на реалната търговия с финансови инструменти с изключение на това, че при дериватите в действителност не притежаваме и не търгуваме с реалния базовия актив, а всъщност печелим или губим в зависимост от колебанията в неговата пазарна стойност.

Виж още

Облагане на доходите от корпоративни облигации и държавни ценни книжа

30/03/2023

Облагане на доходите от корпоративни облигации и държавни ценни книжа

За разлика от акциите и дяловете, облигациите представляват дългови финансови инструменти, които в общия случай не дават право на собственост в компанията за техните притежатели, но пък могат да им осигурят регулярен доход под формата на лихвени плащания и отстъпки.

Виж още

Какво ново при нас

22/03/2023

Какво ново при нас

Благодарение на обратната връзка, която получаваме от нашите клиенти, подобряваме софтуера всеки ден. Вижте какво е новото при нас.

Виж още