Облагане на търговия с финансови инструменти при търговски дружества

Научи повече от нашия блог

Мисията ни е да направим България по-атрактивна страна за инвестиции и предприемачи.

Облагане на търговия с финансови инструменти при търговски дружества

13/04/2023

Облагане на търговия с финансови инструменти при търговски дружества

Настоящата статия има за цел да обясни какво е данъчното облагане на сделките с финансови инструменти при търговските дружества и как се третират за данъчни цели получените дивиденти от участие в капитала на други търговски дружества

Виж още

Облагане на доходите от сделки с деривати

10/04/2023

Облагане на доходите от сделки с деривати

Търговията с деривати е широко разпространена сред трейдърите като тя се характеризира с имитация на реалната търговия с финансови инструменти с изключение на това, че при дериватите в действителност не притежаваме и не търгуваме с реалния базовия актив, а всъщност печелим или губим в зависимост от колебанията в неговата пазарна стойност.

Виж още

Nula.bg обявява партньорство с Банка ДСК за улеснено финансово управление

05/04/2023

Nula.bg обявява партньорство с Банка ДСК за улеснено финансово управление

Nula.bg, обявява партньорство с банка ДСК за улеснено финансово управление. Нашите общи клиенти ще получат 15% намаление в Nula.bg и ще могат да използват услугата на банката за откриване на бизнес сметка онлайн.

Виж още

Облагане на доходите от корпоративни облигации и държавни ценни книжа

30/03/2023

Облагане на доходите от корпоративни облигации и държавни ценни книжа

За разлика от акциите и дяловете, облигациите представляват дългови финансови инструменти, които в общия случай не дават право на собственост в компанията за техните притежатели, но пък могат да им осигурят регулярен доход под формата на лихвени плащания и отстъпки.

Виж още

Какво ново при нас

22/03/2023

Какво ново при нас

Благодарение на обратната връзка, която получаваме от нашите клиенти, подобряваме софтуера всеки ден. Вижте какво е новото при нас.

Виж още

Облагане на доходите от взаимни фондове и ETF-и

16/03/2023

Облагане на доходите от взаимни фондове и ETF-и

Настоящата статия си поставя за цел да изясни особеностите при данъчното облагане на доходи от акции и дялове във взаимни фондове и борсово търгувани фондове.

Виж още

Как да проследявате фактурите си и да получавате плащания навреме

13/03/2023

Как да проследявате фактурите си и да получавате плащания навреме

Nula.bg интегрира онлайн фактуриране с онлайн банкиране и ви позволява да проследявате статуса на всички фактури в реално време. Вие знаете дали те са изпратени, получени, платени или пресрочени.

Виж още

Годишна данъчна декларация за физическите лица

09/03/2023

Годишна данъчна декларация за физическите лица

Настоящата статия има за цел да запознае аудиторията с различните видове доходи, които могат да бъдат придобивани от физическите лица, както и за основните правила, свързани с тяхното оповестяване в данъчната декларация.

Виж още

Данъчни аспекти при личното ползване на фирмени активи и данък уикенд

27/02/2023

Данъчни аспекти при личното ползване на фирмени активи и данък уикенд

Личното ползване на фирмени активи от управителите е доста често срещана практика в стопанската действителност, но е важно да знаем, че тя си има специфична данъчна регулация, с която е добре да бъдем запознати.

Виж още