Особености при изплащане на годишни бонуси на служителите

Научи повече от нашия блог

Мисията ни е да направим България по-атрактивна страна за инвестиции и предприемачи.

Особености при изплащане на годишни бонуси на служителите

24/11/2022

Особености при изплащане на годишни бонуси на служителите

В края на годината, особено с наближаването на коледните и новогодишните празници, все повече работодатели предприемат стъпки за допълнително стимулиране и мотивация на своите служители, като им изплащат различни видове бонуси и премии.

Виж още

В кои случаи е необходимо да се издава касова бележка за извършени продажби на стоки или услуги?

15/11/2022

В кои случаи е необходимо да се издава касова бележка за извършени продажби на стоки или услуги?

Касовата бележка представлява първичен счетоводен документ, който се издава задължително за всяко отделно плащане в брой по доставка на стока или услуга, независимо дали за самата продажба доставчикът е издал фактура.

Виж още

Данъчно третиране при предоставяне на карти мултиспорт за служители

01/11/2022

Данъчно третиране при предоставяне на карти мултиспорт за служители

Един от основните данъчни въпроси, който стои пред работодателите, които са взели решение за предоставяне на карти „Мултиспорт“ е дали този разход може да бъде дефиниран като социален разход, предоставен в натура.

Виж още

Данъчно третиране на учредено право на строеж?

27/10/2022

Данъчно третиране на учредено право на строеж?

Правото на строеж (суперфицията) е ограничено вещно право, по силата на което едно лице може да построи сграда (постройка) върху чужда земя и да остане неин изключителен собственик (на сградата/постройката).

Виж още

Какво представлява годишният финансов отчет?

18/10/2022

Какво представлява годишният финансов отчет?

Годишното счетоводно приключване включва набор от дейности и процедури, които са насочени към изготвянето на Годишен финансов отчет, чрез който да се представи структурирано финансовото състояние и финансовите резултати на предприятието за годината.

Виж още

Как се управляват бизнес финанси в облака?

11/10/2022

Как се управляват бизнес финанси в облака?

Все повече малки и средни предприятия се възползват от новите облачните услуги за управление на бизнес финанси.

Виж още

Какво трябва да знаем за корпоративния данък?

Какво трябва да знаем за корпоративния данък?

Корпоративният данък е основният данък, с който се облага дейността на търговските дружества в България. Той се регламентира чрез основния действащ корпоративен закон в страната – Закон за корпоративното подоходно облагане. Размерът на корпоративния данък в България е фиксиран за всички дружества и в размер на е 10% от печалбата.

Виж още

Данъчно облагане при дропшипинг търговията

03/10/2022

Данъчно облагане при дропшипинг търговията

Дропшипинг търговията е изключително популярен метод за продажба на различни стоки онлайн, който решава голяма част от логистичните проблеми на търговеца. Този метод на търговия позволява на търговеца да не държи налични стоки на склад и следователно да не се натоварва с разходи по съхранение на стоката.

Виж още

Спестяване на ДДС при апорт на недвижим имот

19/09/2022

Спестяване на ДДС при апорт на недвижим имот

Възможно ли е да се спести ДДС при извършен апорт на недвижим имот в търговско дружество?

Виж още