Какво представляват социалните разходи, предоставени в натура?

Научи повече от нашия блог

Мисията ни е да направим България по-атрактивна страна за инвестиции и предприемачи.

Какво представляват социалните разходи, предоставени в натура?

26/01/2023

Какво представляват социалните разходи, предоставени в натура?

Нуждата от висококвалифицирана работна ръка създава необходимост за работодателите все по-често да предлагат различни видове социални придобивки за своите служители, които да се предоставят допълнителни и независимо от договореното трудово възнаграждение.

Виж още

ТРЗ Документи

23/01/2023

ТРЗ Документи

Наличието на готови документи и шаблони за обичайни задачи свързани с управлението на персонал може да спести много време и усилия.

Виж още

Годишна данъчна декларация при търговските дружества

17/01/2023

Годишна данъчна декларация при търговските дружества

С настъпването на новата 2023 година за пореден път на дневен ред пред дружествата стои въпросът за дължимите данъци към държавата и тяхното деклариране.

Виж още

Как отвореното банкиране подобрява B2B разплащанията за малките и средни предприятия

12/01/2023

Как отвореното банкиране подобрява B2B разплащанията за малките и средни предприятия

Малките и средните предприятия (МСП) играят решаваща роля в стимулирането на икономическия растеж. Те обаче често се сблъскват с големи предизвикателства, когато става въпрос за управление на техните финанси, трудности при извършване и получаване на плащания.

Виж още

Какво представляват представителните разходи?

05/01/2023

Какво представляват представителните разходи?

Във връзка с работните срещи ние извършваме разходи за храна и напитки, кетъринг, подаръци и други подобни, които са необходими, за да създадем добро впечатление за компанията. Допустимо ли е данъчно третиране?

Виж още

Какво представлява патентният данък?

22/12/2022

Какво представлява патентният данък?

Възможно ли е обаче едно физическо лице, което извършва търговска дейност, да избегне плащането на тези 15% данък по законен път и по този начин да оптимизира своето данъчно облагане?

Виж още

Автоматизиране на процеса по събиране на клиентски задължения

19/12/2022

Автоматизиране на процеса по събиране на клиентски задължения

Автоматизирането на вземанията има много предимства и става все по-популярна тенденция в света на бизнеса.

Виж още

Кога можем да се дерегистрираме по ЗДДС?

14/12/2022

Кога можем да се дерегистрираме по ЗДДС?

След последните промени в ЗДДС, с които стана ясно, че от 01.01.2023 г. се увеличава прагът за задължителна регистрация по ЗДДС от 50 000 лева на 100 000 лева все по-актуален става въпросът за възможностите на малкия бизнес да прекрати своята регистрация по ЗДДС.

Виж още

Облагане на доходите от продажба на електроенергия чрез собствена фотоволтаична централа

09/12/2022

Облагане на доходите от продажба на електроенергия чрез собствена фотоволтаична централа

С нарастването на цените на електроенергия през последната една година все по-често срещана алтернатива за бизнеса и гражданите е получаването на електроенергия чрез фотоволтаична централа.

Виж още