Счетоводни

кантори

Nula.bg е най-лесният начин за управление на бизнес финанси, персонал и данъчни задължения.

Пробвай безплатно!

Nula.bg е иновативно решение, насочено към счетоводни кантори, създадено с цел да оптимизира и подобри всички аспекти на техните операции. Облачно базираната платформа е разработена, за да централизира и оптимизира всички компоненти на бизнеса, предоставяйки интегриран инструмент, който улеснява, ускорява и подобрява ежедневните дейности, благодарение на което значително подобрява производителността и ефективността на компаниите.

С Nula.bg счетоводните кантори имат възможност да се възползват от онлайн достъп до информацията, необходима за тяхната работа, както и лесна интеграция с банковите сметки на техните клиенти. Този интегриран подход позволява на счетоводители да работят по-ефективно и да управляват финансовите данни на своите клиенти с по-голяма точност и прозрачност.

Nula.bg заменя традиционните ръчни и бавни процеси с автоматизирани и интегрирани решения, които гарантират по-голяма ефективност и удобство. Нашата цел е да направим счетоводството по-модерно и достъпно за всички, като предоставяме инструментите и технологиите, необходими за успешно управление на финансовите операции на клиентите.

Специално разработеното решение дава възможност за ефективно управление на счетоводните операции, позволявайки на счетоводителите да се фокусират върху висококачественото обслужване на своите клиенти. Автоматизира процесите на генериране на данъчни отчети и следене на плащанията, като същевременно гарантира съответствие със законодателството. Намалява физическата работа на счетоводителите, като им дава повече време и възможност да се съсредоточат над по-ползотворни задачи.

Предизвикателства

Предизвикателства

Традиционните счетоводни софтуерни решения имат ограничения, свързани с тяхната функционалност, която е ограничена до устройството, на което са инсталирани. Този аспект значително ограничава достъпността, гъвкавостта и възможността за ефективно сътрудничество с екипа или клиентите.

Друго голямо предизвикателство е използването на отделни системи за счетоводство, данъчно облагане, управление на банковите сметки, достъп до сайтове на Националната агенция по приходите (НАП), ТРЗ и други релевантни инструменти, което отнема време, усилия и може да доведе до грешки и несъответствия в информацията.

Решения

Решения

Потребителите на Nula.bg могат да работят от всяко място и във всяко време, без необходимостта от сложни инсталации. Този лесен и удобен достъп е отличителна черта на нашата платформа.

Nula.bg може да се интегрира с всички банки. Софтуерът дава възможност на всеки бизнес да управлява своя персонал онлайн. Това включва организацията и менажирането на служители, възнаграждения, отсъствия, здравно-осигурителни задължения, финансови отчети и други. Софтуерът изготвя декларации обр. 1 и обр. 6, които могат да бъдат подадени електронно към НАП. Сред функционалностите е и автоматичното попълване на платежни за заплати.

Интеграция с всички банки

Nula.bg се отличава с интеграцията с банковите системи, позволявайки автоматично извличане на транзакции. Това значително облекчава работата на счетоводителите, като им осигурява бърз и точен достъп до финансовата информация.

Автоматизация на разплащанията

Ефективна организация на всички задължения на бизнеса. Софтуерът автоматично подготвя платежни и преводи към контрагенти, бюджета и персонала. Възможност за масови и периодични преводи. Всичко това се случва чрез директна интеграция с банката.

Самостоятелно издаване на фактури от клента

Клиентите на счетоводителите могат да използват интерфейса на Nula.bg за самостоятелно издаване на фактури. Този подход е изключително полезен, тъй като намалява необходимостта от пренос на документи от бизнес собственика към счетоводителя.

Автоматично въвеждане и осчетоводяване на разходни фактури

Nula.bg автоматизира процеса на обработка на множество разходни фактури, без необходимост от ръчно въвеждане. Данните от фактурите се разпознават автоматично и точно, след което се осчетоводяват в съответните сметки. Този процес не само намалява риска от грешки, но и ускорява обработката на поръчките и фактурите. Технологията за оптично разпознаване на знаци (OCR) работи на всички езици и извлича информация за артикули, количества, единична цена и елиминира грешки при завеждането на стоките.

Известия и напомняния

Софтуерът има функционалност за нотификации за наближаващи данъчни срокове, предоставя напомняния за предстоящи падежи по фактури и осигурява проверка за пропуснати или забавени плащания. Този интегриран подход към известията и нотификациите помага на фирмите и организациите да поддържат по-добър финансов контрол и точност в счетоводните си процеси, като същевременно подобрява финансовата дисциплина и способността за съответствие със законовите и данъчни изисквания.

"Има удобен потребителски интерфейс, възможност за следене на приходи, платени/неплатени фактури и автоматично намиране на фирмите от Търговския регистър. Nula.bg помага на нашия бизнес, като ни спестява време."

"Ние сме малка, бутикова счетоводна къща, която както Вас обръща внимание на всеки един клиент. За мен като управител е много важно, че имам достъп по всяко време и от всяко място до информация за нашите клиенти и също така съм впечатлена, че мога да предложа достъп и на тях при нужда да следят финансовите си показатели, фактури, вземания и много други неща."

"Смятам, че е много полезно автоматичното отразяване на постъпленията по фактури, за което отпада ангажираността от проверка в банка и последващите дейности към самата фактура. Улеснява много от гледна точка на автоматизирани процеси приходи, разходи и плащания."

Счетоводният модул съдържа:

 • Сметкоплан
 • Счетоводни операции – сторниране, копиране, корекция, изтриване
 • Данъчни документи – фактуриране и протоколи по ЗДДС
 • Бързо въвеждане на покупки и продажби
 • Банкови документи - извличаме автоматично от банката
 • Инвентаризация – инвентаризационен опис, сравнителна ведомост
 • Дневници по ЗДДС
 • Справка-декларация по ЗДДС
 • VIES-декларация
 • Счетоводни справки - хронологичен / аналитичен регистър, оборотна ведомост, главна книга
 • Справки за стоково-материални запаси
 • Дълготрайни активи
 • Счетоводни амортизации, САП и ДАП
 • Импорт на склад
 • Трансфер на данни - импорт / експорт
 • Автоматична настройка за приключване на сметки- приходни, разходни и материални
 • Справка OSS
 • Справка незакрити вземания / задължения

Модул ТРЗ съдържа:

 • Въвеждане на служители
 • Изчисляване на заплати
 • Всички законоустановени типове договори
 • Ведомости, месечни справки
 • Фишове
 • Сметки изплатени суми
 • Служебни-бележки
 • Изплатени/бележка по чл.35 от ЗДДФЛ за ГД
 • Бележка по чл. 45 от зддфл от ГД
 • Бележка по чл.45 по зддфл за ТД суми
 • Рекапитулации
 • Декларации обр. 1 и 6 към НОИ
 • Уведомления за трудови договори
 • Безкасово плащане
 • Отпуски/Болнични

Последно от нашия блог

Данъчно отчитане SAF-T в България

28/06/2024

Данъчно отчитане SAF-T в България

Стандартът за одиторски файл за данъци (SAF-T) е значима инициатива, която се внедрява в България чрез съвместен проект между Националната агенция по приходите и Ърнст и Янг България. Този проект цели да приеме международния стандарт SAF-T, за да рационализира процеса на събиране на данни в унифициран формат, подобрявайки ефективността на фискалната политика, намалявайки административната тежест за бизнеса и насърчавайки доброволното спазване на данъчното законодателство.

See more

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

18/06/2024

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

Терминът “цифрова трансформация” описва процеса на внедряване на цифрови технологии в дадена компания с цел трансформиране на бизнес процесите. Целта е да се работи по-интелигентно, а не по-трудно, като крайният резултат е осигуряване на по-голяма стойност за крайния клиент. Това е ключът към растежа на съвременните предприятия. Добавянето на нови технологии в бизнеса не е […]

See more

Абонаментни планове на Nula.bg

18/06/2024

Абонаментни планове на Nula.bg

Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!

See more

Често задавани въпроси